בחירת שם למפלגה

17/05/2016 נבחר השם "קול העם" שהציעה יינת אלברבאום.

ההצבעה נעשתה במערכת דליב.

לגמר הגיעו 4 הצעות: התעוררות, אנחנו, התנועה לדמוקרטיה ישירה וקול העם.

תוצאות ההצבעה (להגדלה לחץ על התמונה)

 

קישור להודעה

 

סעיף 5 בתקנון

11/01/17 בדיוק בחצות, הסתיימה ההצבעה על סעיף 5.
יש הסכמה על הדרך בה יתקבלו החלטות בקול העם ואיך נחליט על החזון והמצע שלנו.

הצעת צוות תקנון נבחרה (קישור להצעה), ומכיוון ומדובר בהצעה לתקנון,
היה חשוב שתיבחר בעצמה ברוב של 66 אחוזים מסך במצביעים,
ואכן כך היה.
ההצבעה נעשתה במערכת דליב.
זה צעד קטן לשינוי גדול שפתח את הדרך לכתיבת המצע שלנו – של כולם.
לכל אחד/ת מאתנו יש רצונות ושאיפות לתיקון חברתי שלמענו אנו פועלים/ות, ואנחנו פה לשמוע מה את/ה רוצה במדינה.
תוצאות ההצבעה (להגדלה לחץ על התמונה)

סלוגן קול העם

20/03/2017 בחצות, נסגרה הצבעת המתפקדים/ות "הקול בידיים שלך" שהציע עמית יזהר נבחר כסלוגן של קול העם,

ההצבעה נעשתה במערכת דליב.
תוצאות ההצבעה (להגדלה לחץ על התמונה)

 

חזון המייסדים הצבעה ראשונה

05/02/2018 בחצות, נסגרה הצבעת המתפקדים/ות בין ארבעת ההצעות לחזון המייסדים. בין שתי ההצעות המובילות יפתח סבב הצבעה נוסף.

ההצבעה נעשתה במערכת קונסול.
תוצאות ההצבעה (להגדלה לחץ על התמונה)

חזון המייסדים הצבעה שניה וסופית

23/02/2018 בחצות, נסגרה הצבעת המתפקדים/ות בין שתי ההצעות לחזון המייסדים, שהובילו בהצבעה הראשונה. ההצעה של גיא ג'אנה, דרור ברקת, שי תירוש – התקבלה ברוב קולות. 

ההצבעה נעשתה במערכת קונסול.

תוצאות ההצבעה (להגדלה לחץ על התמונה)

להציע להצביע ולהשפיע