התחברות למפגשי צוותים

שיחות צוותי התנועה מתקיימות אחת לשבוע בהאנגאווט. פרוט הימים ושעות הפגישה בקישור.

מוזמנים/ות להצטרף לאחד המפגשים.

 

התחברות למפגשים ואסיפות עם

פגישות פעילי קול העם, כל צוותי התנועה, מתקיימות אחת לחודש. עדכוני אסיפות עם בכל הארץ.

מוזמנים/ות להתעדכן ולהצטרף לאחד המפגשים.